Czego bog oczekuje

Czego Bóg oczekuje ode mnie?

 

1. Uwierzenia, że Chrystus umarł, aby zapłacić za moje grzechy, że powstał z martwych, i że On żyje.

"Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz." (Rzymian 10: 9)
"I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni." (Dz. Apostolskie 4:12)

2. Przyznania, że Bóg nie był na pierwszym miejscu w moim życiu, i poproszenia o przebaczenie grzechów.

"Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości" (1 Jan.1.9)

3. Przyjęcia Bożego daru zbawienia w Jezusie Chrystusie.

"Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was- Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił." (Efez. 2.8-9)

4. Przyjęcia chrztu.

"Ci więc, którzy przyjęli słowo jego, zostali ochrzczeni i pozyskanych zostało owego dnia około trzech tysięcy dusz." (Dz. Apostolskie 2.41)

5. Poddania swojego życia pod kierownictwo Jezusa Chrystusa.

"Kto stara się zachować życie swoje, straci je, a kto straci życie swoje dla mnie, znajdzie je." (Mat. 10.39)

Jeśli dotychczas tego nie uczyniłeś zachęcamy do zaufania Jezusowi Chrystusowi I podążania za Nim.


Czego Bóg oczekuje ode mnie?

Znaczenie Chrztu

Znaczenie Wieczerzy Pańskiej